Våra Politiker från 1 jan 2015

 

Marie-Olsson.
Marie Olsson, oppositionsråd,
ordinarie i Kommunfullmäktige och 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Anders-Rosell
Anders Rosell
– ordinarie i Kommunfullmäktige, ersättare Kommunstyrelsen och
ordinarie i Gemensam Gymnasienämnd,
vice ordf. i Barn och Utbildningsutskottet

Nur
Abdirahman Ahmed Nur
– ordinarie i Kommunfullmäktige

gunilla-3
Gunilla Elings-Friberg
– ordinarie i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen,
vice ordf. i Socialutskottet

Hans-Sternbro1
Hans Sternbro
– ordinarie i Kommunfullmäktige och ersättare i Kommunstyrelsen,
vice ordf. i Fritids- Service och Kulturutskottet
piastrom
Pia Ström
– ordinarie i Kommunfullmäktige och i Byggnadsnämnden

H-G-Olsson
Hans-Göran Olsson
– ordinarie i Kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen,
vice ordf. i Orsa Bostäder och Orsa Lokaler

Magnus-Bjurman
Magnus Bjurman
– ordinarie i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen

Maria-Tapper
Maria Tapper
– ersättare i Kommunfullmäktige och i Hjälpmedelsnämnden

Lennart-Rosell
Lennart Rosell
– ersättare i Kommunfullmäktige och vice ordf. I Byggnadsnämnden

Bittebild-pres
Bitte Nohrin Jernberg
– ersättare i Kommunfullmäktige och i Byggnadsnämnden

Hans-Nahlbom
Hans Nahlbom
– ersättare i Kommunfullmäktige och ordinarie i Miljönämnden

Hans Lindström
– ersättare i Byggnadsnämnden

hanslans
Hans Lans
– ordinarie i Orsa Bostäder och Orsa Lokaler

Kenneth-Lilja2
Kenneth Lilja
– ersättare i Miljönämnden och ersättare i Orsa Vatten och avfall

Per-Hansen,styrelsen
Per Hansen
– ersättare i Gemensam Gymnasienämnd

Karin-Bohlin
Karin Bohlin
– ordinarie i Nodava och vice ordf. i Orsa Vatten och avfall


Jonas Wester
 – ordinarie i Orsa Vatten och avfall och ersättare i Nodava

Olof Herko
– ordinarie i Stiftelsen Rovdjurscentrum

Annonser