Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

Har målen med den nya organisationen uppfyllts?

Det första som den nya politiska majoriteten i Orsa kommun satte igång med var att omorganisera det politiska styret vilket sedan ledde till en omorganisation av förvaltningsorganisationen. Det var bråttom med detta och hittills ha nästan all politisk kraft från majoriteten lagts på omorganisation. Ett av målen för den politiska omorganisationen var att få en tydligare och mer samlad politisk styrning genom att lägga det mesta av den kommunala verksamheten under kommunstyrelsen. Det skulle leda till större tydlighet och bättre samordning.

För omorganisationen på tjänstemannanivå skulle omorganisationen leda till en besparing på 4 miljoner och det sättet som detta skulle uppnås var genom samordning som skulle leda till färre tjänster i kommunen.

  • Är du som kommunstyrelsens ordförande nöjd med resultatet av den politiska omorganisationen?
  • Anser du som kommunstyrelsens ordförande att ni har nått en tydigare politisk styrning med bättre samordning?
  • Hur mycket har kommunen hittills sparat på den nya förvaltningsorganisationen?
  • Hur många färre tjänster är det i den nya organisationen jämfört med den gamla?

Marie Olsson

Socialdemokraterna

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Vad är strategin för integration i Orsa kommun?

Majoriteten i kommunen har nu haft mer än ett år på sig att ta fram en strategi för hur vi ska arbeta med integration i Orsa kommun och hittills har vi inte sett tillstymmelse till denna strategi. Vi har till kommunen fått 15,4 miljoner för att arbeta med integration och trots att enbart drygt 800 000 kronor av dessa är förbrukade hittills så finns inte den politiska viljan att använda några av dessa pengar till strategiarbetet. För oss Socialdemokrater är integrationen en viktig fråga som bör stå högt upp på prioriteringen för kommunen. Så har det tyvärr inte varit och är fortfarande inte för majoriteten i kommunen. Vi har tagit upp detta ett antal gånger på utskottsmöten och på Kommunstyrelsen, men hittills inte fått något gensvar från den politiska majoriteten. Den plan som hittills har funnits i kommunen är önskemål från de kommunala förvaltningarna om vad man vill göra inom integration för de pengar vi fått. Det finns inget som helst samlat grepp kring dessa frågor. Organisation verkar vara viktigare än att se till att få saker gjorda som behövs göras. Vi kan inte i alla frågor invänta den nya organisationen utan vi måste ha den politiska viljan och förmågan att driva frågor oavsett organisation. För oss Socialdemokrater är integration en sådan politisk fråga där vi ser att Orsa kommun hamnar på efterkälken på grund av att majoriteten inte har den politiska viljan att driva på utvecklingen.

  • Vad vill den politiska majoriteten i Orsa kommun med integrationen?

  • Varför tar det så lång tid att få fram en strategi för integration i Orsa kommun?

 

Marie Olsson

Socialdemokraterna

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Motion E-hälsa

E-hälsa har i flera kommuner införts som ett komplement till hemtjänst. Vi behöver också i Orsa sätta oss in i användandet av IT-teknik.

Vi socialdemokrater vill

  • Att vi undersöker hur man har använt sig av IT i vården i andra kommuner och hur det har införts, vad som inte fungerar och vad som har varit extra bra. E-hälsa ska vara valfritt för brukaren.

  • Att en planering startas och handlingsplan görs för införande av e-hälsa. Det är också viktigt att personalen får vara delaktiga.

Gunilla Elings Friberg

Socialdemokraterna 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Motion om införande av arbetsterapeut i skola barnomsorg

Många barn går till skolan idag med oro, ont i magen och en klump i halsen. Normalfungerande barn och ungdomar som skulle må mycket bättre och få skoldagen att fungera med oftast små förändringar och metoder. Det handlar om tydlighet, struktur, tid och förberedelse. Något som alla människor behöver och mår bra av. För barn och ungdom med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) så är det avgörande med tydlighet och struktur för att få livet och skoldagen att fungera. Men tyvärr så har skolan idag för lite kunskap inom NPF och många barn och ungdomar far mycket illa och lyckas inte i skolan. Lyckas man inte i skolan så blir det en rejäl uppförsbacke och mycket onödigt lidande för vår framtid. Våra barn och ungdomar. Det blir också stora kostnader för samhället. Skolan måste bli bättre på att identifiera även dessa i många fall osynliga funktionsnedsättningar. Skolan kan liknas vid en arbetsplats och är på sätt och vis våra barns första ”anställning” och ett steg närmare arbetslivet. Likt ett arbete ställer skolan krav på eleven, men vilka rättigheter för en god arbetsmiljö har våra barn och ungdomar? Arbetsterapeuter kan hjälpa skolan att bli bättre på att tillgodose behov som skolan i dag har svårt att identifiera. Det är bra med tekniska hjälpmedel i skolan men det räcker inte. Pedagoger kan och ska inte ta fulla ansvaret när det gäller anpassning av elevens arbetsmiljö. Varje elev är unik och metoderna behöver anpassas. Fler professioner behöver samarbeta inom och utanför skolan. Vi måste få in fler kompetenser i skolan och en arbetsterapeut utgör här ett värdefullt komplement till pedagogerna. Anpassningar av elevens arbetsmiljö bör göras av en arbetsterapeut vilket innebär att tid frigörs för pedagogerna. Små förändringar för en elev kan påverka en hel klass positivt och arbetsterapeuterna har ett helhetsperspektiv som är mycket bra i samarbetet med skolan.

Jag yrkar därför :

  • Att skolan gör en plan som innehåller fortbildning för skolans och barnomsorgens personal i Orsa kommun inom NPF (neuropsykiska funktionsnedsättningar).
  • Att det in om skolans och barnomsorgens verksamhetsområde anställs arbetsterapeut som kompletterar elevhälsan och specialpedagoger/speciallärarnas kompetens.

Socialdemokraterna

Anders Rosell

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Föreläsning på Röda kvarn 7/12 kl.18.30

pressmeddelande-varfor-tigger-orsa

Föreläsningen är kostnadsfri!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Aktivitets kalender

Våra aktiviteter är öppna för medlemmar och övriga intresserade välkomna!

Politiskt Café 11/10 Motionsskrivarkväll till partikongressen och Framtidsgrupp 18.00-20.00 ABF

Politiskt Café 18/10 Skola/förskola/fritids 18.00-20.00 ABF

Kaffebord vid Coop 21/10 15.00-19.00

Politiskt Café 25/10 Motionsskrivande och allmänna frågor 18.00-20.00 ABF

Politiskt Café  1/11 Sociala frågor 18.00-20.00 ABF

Politiskt Café 8/11 Näringsliv och tillväxt mm och Framtidsgrupp 18.00-20.00 ABF

KF-Grupp 15/11 19.00 ABF

Kaffebord vid Coop 19/11 10.00-14.00

Politiskt Café 22/11 Allmänna kommunala frågor 18.00-20.00 ABF

Politiskt Café 29/11 Miljö frågor 18.00-20.00 ABF

Politiskt Café 6/12 Kultur/fritid och Framtidsgrupp 18.00-20.00 ABF

Politiskt Café 13/12 Allmänna frågor och Luciafika 18.00-20.00 ABF

Kaffebord vid Coop 16/12 15.00-19.00

Språkcafé PRO och socialdemokraterna bedriver språkcafé i PRO-lokalen varje Torsdagskväll kl. 18:00-20:00. Alla är välkomna ta gärna med vänner!

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Välkommen på Inspirationsmöte

sociald_k1616_layout-1

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Språkcafe

Torsdagen den 6/10 kör vi igång med Språkcafe på PRO-lokalen i Orsa. Tiderna är kl.18.00-20.00. Välkommen på fika och prat!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

VÄLKOMNA!

Den 24 september mellan kl. 11-13 finns vi på storgärdet utanför kvarterslokalen. Passa på att träffa oss vi bjuder på fika! 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Välkomna!

Fredagen den 16/9 Kl. 15-18 bjuder vi på kaffe utanför Coop, hoppas vi ses vid vårt kaffebord.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar