SocialD_K1714_Layout 1

Annonser
Bild | Posted on by

Fira 1:a Maj med oss!

 

SocialD_K1708_Layout 1

Publicerat i Uncategorized

Medlemsmöte kom och diskutera vår politik, tisdagen 25 april kl. 18:30 Orsalärcentrum, aulan.

Rapport från kongressen! Lennart Sohlberg Kongressombud närvarar på mötet och informerar om vilka beslut som fattades och kan svara på frågor.

Publicerat i Uncategorized

Inspirationsmöte om miljöfrågor!

SocialD_K1705_Layout 1

Bild | Posted on by

Kallelse årsmöte!

Socialdemokraterna i Orsa håller årsmöte söndag 19 mars kl. 15.00

 Plats: Orsa Lärcentrum, ingång: Cafeterian.

 Alla medlemmar är varmt VÄLKOMNA!

Publicerat i Uncategorized

Medlemsmöte

Inbjudan till medlemsmöte inför kyrkovalet, tisdagen den 14 februari kl 19:00 på ABF. Vi kommer att fastställa kyrkolistan och informera om kyrkovalet. Det finns även möjlighet att diskutera andra frågor. 

Välkomna!

Publicerat i Uncategorized

Interpellation till Fullmäktiges ordförande 

Om medborgarnas möjlighet att följa den demokratiska processen i kommunfullmäktige.

Interpellationen gäller medborgarnas möjlighet att ta del av den demokratiska processen i kommunens högsta beslutande organ fullmäktige. Fullmäktigesammanträdena har tidigare direktsänds via Orsa.se. Det har också funnits möjlighet att i efterhand titta på sammanträdena på Orsa.se. Under 2016 har inga sammanträden direktsänds eller gjorts tillgängliga i efterhand. Direktsändningarna i Orsa Närradio från fullmäktige brister ofta i ljudkvalité.

• Var har beslut fattats om att webbsändningarna av kommunfullmäktige ska upphöra? 

• Kommer åtgärder att göras för att förbättra kvalitén på sändningarna, samt möjliggöra att medborgarna i efterhand kan ta del av mötena? 

Abdirahman Ahmed Nur 

Socialdemokraterna

Publicerat i Interpellationer