Fira 1:a Maj med oss!

 

SocialD_K1708_Layout 1

Annonser
Publicerat i Uncategorized

Medlemsmöte kom och diskutera vår politik, tisdagen 25 april kl. 18:30 Orsalärcentrum, aulan.

Rapport från kongressen! Lennart Sohlberg Kongressombud närvarar på mötet och informerar om vilka beslut som fattades och kan svara på frågor.

Publicerat i Uncategorized

Inspirationsmöte om miljöfrågor!

SocialD_K1705_Layout 1

Bild | Posted on by

Kallelse årsmöte!

Socialdemokraterna i Orsa håller årsmöte söndag 19 mars kl. 15.00

 Plats: Orsa Lärcentrum, ingång: Cafeterian.

 Alla medlemmar är varmt VÄLKOMNA!

Publicerat i Uncategorized

Medlemsmöte

Inbjudan till medlemsmöte inför kyrkovalet, tisdagen den 14 februari kl 19:00 på ABF. Vi kommer att fastställa kyrkolistan och informera om kyrkovalet. Det finns även möjlighet att diskutera andra frågor. 

Välkomna!

Publicerat i Uncategorized

Interpellation till Fullmäktiges ordförande 

Om medborgarnas möjlighet att följa den demokratiska processen i kommunfullmäktige.

Interpellationen gäller medborgarnas möjlighet att ta del av den demokratiska processen i kommunens högsta beslutande organ fullmäktige. Fullmäktigesammanträdena har tidigare direktsänds via Orsa.se. Det har också funnits möjlighet att i efterhand titta på sammanträdena på Orsa.se. Under 2016 har inga sammanträden direktsänds eller gjorts tillgängliga i efterhand. Direktsändningarna i Orsa Närradio från fullmäktige brister ofta i ljudkvalité.

• Var har beslut fattats om att webbsändningarna av kommunfullmäktige ska upphöra? 

• Kommer åtgärder att göras för att förbättra kvalitén på sändningarna, samt möjliggöra att medborgarna i efterhand kan ta del av mötena? 

Abdirahman Ahmed Nur 

Socialdemokraterna

Publicerat i Interpellationer

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

Har målen med den nya organisationen uppfyllts?

Det första som den nya politiska majoriteten i Orsa kommun satte igång med var att omorganisera det politiska styret vilket sedan ledde till en omorganisation av förvaltningsorganisationen. Det var bråttom med detta och hittills ha nästan all politisk kraft från majoriteten lagts på omorganisation. Ett av målen för den politiska omorganisationen var att få en tydligare och mer samlad politisk styrning genom att lägga det mesta av den kommunala verksamheten under kommunstyrelsen. Det skulle leda till större tydlighet och bättre samordning.

För omorganisationen på tjänstemannanivå skulle omorganisationen leda till en besparing på 4 miljoner och det sättet som detta skulle uppnås var genom samordning som skulle leda till färre tjänster i kommunen.

  • Är du som kommunstyrelsens ordförande nöjd med resultatet av den politiska omorganisationen?
  • Anser du som kommunstyrelsens ordförande att ni har nått en tydigare politisk styrning med bättre samordning?
  • Hur mycket har kommunen hittills sparat på den nya förvaltningsorganisationen?
  • Hur många färre tjänster är det i den nya organisationen jämfört med den gamla?

Marie Olsson

Socialdemokraterna

Publicerat i Uncategorized