Kommunfullmäktige lista 2018

Vår lista till kommunfullmäktige i orsa

1. Magnus Bjurman,Höglunda
2. Marie Olsson,Kyrkbyn
3. Anders Rosell,Stackmora
4. Gunilla Elings Friberg,Åberga
5. Patrik Borgenstrand,Berget
6. Maria Tapper,Centrum
7. Hans Lans,Sandhed
8. Pia Ström,Trunna
9. Hans-Göran Olsson,Oljonsbyn
10. Ellenor Smids,Kyrkbyn
11. Olof Herko,Berget
12. Gun-Lis Olmats,Berget
13. Hans Sternbro,Borngärdet
14. Lotte Liljedahl,Stackmora
15. Kenneth Lilja,Kyrkbyn
16. Inger Jones-Eriksson,Sandhed
17. Hans Nahlbom,Born
18. Lillian Spännar,Vångsgärde
19. Jörgen Storm,Berget
20. Karin Bohlin,Ön
21. Björn Sinders,Höglunda
22. Karin Bruksner,Holen
23. Putte Ollars,Kyrkbyn
24. Karin Herko,Berget
25. Olle Vixner Hübinette,Kårgärde
26. Vaino Ranung,Born
27. Lennart Rosell,Berget
28. Tina Ängeby,Sundbäck
29. Håkan Elings,Kallmora
30. Ann-Britt Östlund,Bunk
31. Hans Lindström,Trunna
32. Eva Tanskanen,Centrum
33. Bo Finnström,Åberga
34. Tove Berg,Kyrkbyn