Författararkiv: Magnus Bjurman

”ATT VÅRDA OCH SKAPA” Kulturpolitiskt program (s) för Orsa kommun

Under hösten anordnade vi en kulturpolitisk studiecirkel i orsa. Resultatet blev ett lokalt kulturpolitiskt program för S i Orsa. På Årsmötet i februari presenterades programmet av cirkelledaren Leif Borgert, programmet som då fastställdes kommer nu att vara vägledande i hur … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående de så kallade Buchtpengarna i Orsa kommun

2018 hade Orsa kommun möjlighet att söka 1,76 miljoner kronor för att förbättra möjligheterna att utveckla företagsklimatet. Nu har summan för åren 2019 ökat till 2,26 miljoner. Detta är ett led i den socialdemokratiskt ledda regeringens arbete med att stärka … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Motion för att säkra kompetensförsörjning och attraktivitet inom omvårdnadsyrken

Behovet av personal inom vård- och omsorgsyrkena ökar hela tiden. Dels eftersom befolkningen växer och dels för att vi lever längre och den äldre befolkningen ökar. Det innebär stora utmaningar för oss som arbetsgivare och men även för att vi … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Motion Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2019-22

Sedan 2012 ingår Dalarna i den så kallade Kultursamverkansmodellen. Det innebär att staten lämnar ansvaret att fördela statliga kulturmedel till regionerna (tidigare landstingen). Detta förutsätter att man i en regional kulturplan kan visa hur man kan bidra till att de … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Valprogram 2019-2022 för Socialdemokraterna i Orsa

Nu har vårt lokala valprogram levererats från tryckeriet. Valprogram 2019-2022 för Socialdemokraterna i Orsa

Publicerat i Uncategorized

Nya namn på vår lista inför valet 2018

Nya namn på Socialdemokrater i Orsa lista inför valet 2018 Socialdemokraterna i Orsa presenterar sina kandidater till kommunvalet 2018. Listan består av både nya och välbekanta namn. Listan toppas av Magnus Bjurman som varit med i kommunfullmäktige sedan 2014. Han … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Kallelse årsmöte

Socialdemokraterna i Orsa håller årsmöte söndag 25 mars kl. 16.00 utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar fastställer vi kommunfullmäktigelistan.  Riksdagsledamoten Maria Strömkvist besöker oss och vi bjuder på smörgåstårta. Plats: kommunhuset, kommunsalen. Alla medlemmar är varmt VÄLKOMNA!

Publicerat i Uncategorized

God Jul & Gott Nytt År

Publicerat i Uncategorized

Vår kandidat nr 2 till Kyrkofullmäktige.

Fredrik Bernharth Jag tycker det är viktigt att kyrkan är en naturlig del av samhället. Kyrkan ska vara en öppen plats dit var och en ska kunna vända sig för att känna gemenskap och deltagande oavsett var i livet man … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Vår kandidat nr 6 till Kyrkofullmäktige.

Hans Lans På den tiden jag gjorde lumpen sade befälen att när kriget kommer ropar man på Gud och soldaten. Jag tror att kyrkan har ett stort värde när vi hamnar i riktigt allvarliga situationer.

Publicerat i Uncategorized