Författararkiv: Magnus Bjurman

Fira 1:a Maj med oss!

 

Publicerat i Uncategorized

Medlemsmöte kom och diskutera vår politik, tisdagen 25 april kl. 18:30 Orsalärcentrum, aulan.

Rapport från kongressen! Lennart Sohlberg Kongressombud närvarar på mötet och informerar om vilka beslut som fattades och kan svara på frågor.

Publicerat i Uncategorized

Kallelse årsmöte!

Socialdemokraterna i Orsa håller årsmöte söndag 19 mars kl. 15.00  Plats: Orsa Lärcentrum, ingång: Cafeterian.  Alla medlemmar är varmt VÄLKOMNA!

Publicerat i Uncategorized

Medlemsmöte

​Inbjudan till medlemsmöte inför kyrkovalet, tisdagen den 14 februari kl 19:00 på ABF. Vi kommer att fastställa kyrkolistan och informera om kyrkovalet. Det finns även möjlighet att diskutera andra frågor.  Välkomna!

Publicerat i Uncategorized

Interpellation till Fullmäktiges ordförande 

Om medborgarnas möjlighet att följa den demokratiska processen i kommunfullmäktige. Interpellationen gäller medborgarnas möjlighet att ta del av den demokratiska processen i kommunens högsta beslutande organ fullmäktige. Fullmäktigesammanträdena har tidigare direktsänds via Orsa.se. Det har också funnits möjlighet att i … Läs mer

Publicerat i Interpellationer

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

Har målen med den nya organisationen uppfyllts? Det första som den nya politiska majoriteten i Orsa kommun satte igång med var att omorganisera det politiska styret vilket sedan ledde till en omorganisation av förvaltningsorganisationen. Det var bråttom med detta och … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Vad är strategin för integration i Orsa kommun? Majoriteten i kommunen har nu haft mer än ett år på sig att ta fram en strategi för hur vi ska arbeta med integration i Orsa kommun och hittills har vi inte … Läs mer

Publicerat i Uncategorized