Motion för att säkra kompetensförsörjning och attraktivitet inom omvårdnadsyrken

Behovet av personal inom vård- och omsorgsyrkena ökar hela tiden. Dels eftersom befolkningen växer och dels för att vi lever längre och den äldre befolkningen ökar. Det innebär stora utmaningar för oss som arbetsgivare och men även för att vi fortsatt ska kunna leverera hög servicekvalitet. Det handlar ytterst om kompetensförsörjning där vi måste vara en attraktiv arbetsgivare för att lyckas.

Vi ser att det är allt för få som utbildar sig med inriktning mot vård och omsorg (Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet). För att fler ska söka sig till och stanna i omvårdnadsyrken yrken krävs tydliga satsningar för att öka attraktiviteten. Här kan vi som arbetsgivare göra mycket bland annat genom att upprätta tydliga partsgemensamma överenskommelser och handlingsplaner. Överenskommelser som tydliggör möjligheten till arbete efter fullföljd utbildning och personalens medbestämmande och inflytande över arbetsmiljö, arbetstider och lön.

Utifrån ovanstående föreslås:

● Att Orsakommun inför utbildningskontrakt inom kommunals avtalsområden för elever som utbildar sig genom en utbildningsanordnare i Vård och omsorgs college på gymnasienivå eller utbildar sig på gymnasiets Barn- och Fritidsprogram.

● Att kontrakten innebär att eleven vid genomförd godkänd utbildning och att de delar Orsa kommuns värdegrund får en tillsvidareanställning, heltid, inom kommunen. Eleven ska ha en anställning inom 3 månader efter avslutad utbildning.

● Att Orsakommun partsgemensamt arbetar för att förbättra inflytande och medbestämmande för alla yrken i kommunals avtalsområde, genom att upprätta partsgemensam handlingsplan. Inflytande och medbestämmande ska i större utsträckning prägla frågor som rör arbetsmiljö, arbetstider och löner.

● Att Orsa kommun genomför en översyn över alla visstidsanställningar och timvikarier på Kommunals avtalsområde.

● Att Orsa kommun årligen följer upp arbetet och handlingsplanen med att förbättra inflytande och medbestämmande genom ett besiktningsprotokoll.

Socialdemokraterna i Orsa

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.