Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående de så kallade Buchtpengarna i Orsa kommun

2018 hade Orsa kommun möjlighet att söka 1,76 miljoner kronor för att förbättra möjligheterna att utveckla företagsklimatet. Nu har summan för åren 2019 ökat till 2,26 miljoner. Detta är ett led i den socialdemokratiskt ledda regeringens arbete med att stärka förutsättningarna för kommunerna inom stödområde A. Kommunerna får sedan själva avgöra vad pengarna ska användas till, förutsatt att de går till näringslivsutveckling och satsningar på att förbättra företagsklimatet. Syftet är även att detta arbete ska ske i samverkan med andra aktörer.

Utifrån ovanstående ställs följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

•Har Orsa kommun sökt och fått dessa pengar?

•Om Orsa kommun har sökt dem vad har de i sådana fall använts till konkret med belopp för de olika insatserna?

•Om Orsa kommun har fått pengar vilka andra aktörer har kommunen samverkat med i detta arbete?

•Om Orsa kommun har fått pengar har näringslivet varit involverade i planeringen av hur pengarna ska användas?

Marie Olsson

Socialdemokraterna

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.