Motion Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2019-22

Sedan 2012 ingår Dalarna i den så kallade Kultursamverkansmodellen. Det innebär att staten lämnar ansvaret att fördela statliga kulturmedel till regionerna (tidigare landstingen). Detta förutsätter att man i en regional kulturplan kan visa hur man kan bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.

I november 2018 beslutade landstingsfullmäktige att anta en kultur- och bildningsplan för åren 2019-22. I planens introduktion sägs att kommunerna spelar en stor roll för att medel till kulturen kan nå ut i hela Dalarna. Nytt i planen är att ett särskilt avsnitt ägnas åt civilsamhället, dvs det ideella föreningslivet. Man vill också ”modeller för medborgarnära opera”. Båda dessa områden är intressanta för kulturen i Orsa.

Samverkan med kommunerna sker via regionala kulturdialoger men också i avtal med enskilda kommuner. Överenskommelsen mellan Orsa kommun och Landstinget för perioden 2016-18 omfattade ett antal samverkansområden, bland annat ”Barn och unga”, ”Arrangörskap” och ”Kulturmiljö”.

Snart har det gått ett år sedan Kultur- och bildningsplanen fastställdes. Det är hög tid att begära samtal med Region Dalarna i syfte att följa upp vad som hänt med den tidigare överenskommelsen och sluta ett avtal för den nu aktuella planperioden.

Utifrån ovanstående föreslås:

•Att kommunen snarast väcker frågan hos kultur- och bildningsförvaltningen inom Region Dalarna.

Socialdemokraterna i Orsa

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.