Dagsarkiv: 30 september, 2019

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående de så kallade Buchtpengarna i Orsa kommun

2018 hade Orsa kommun möjlighet att söka 1,76 miljoner kronor för att förbättra möjligheterna att utveckla företagsklimatet. Nu har summan för åren 2019 ökat till 2,26 miljoner. Detta är ett led i den socialdemokratiskt ledda regeringens arbete med att stärka … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Motion för att säkra kompetensförsörjning och attraktivitet inom omvårdnadsyrken

Behovet av personal inom vård- och omsorgsyrkena ökar hela tiden. Dels eftersom befolkningen växer och dels för att vi lever längre och den äldre befolkningen ökar. Det innebär stora utmaningar för oss som arbetsgivare och men även för att vi … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Motion Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2019-22

Sedan 2012 ingår Dalarna i den så kallade Kultursamverkansmodellen. Det innebär att staten lämnar ansvaret att fördela statliga kulturmedel till regionerna (tidigare landstingen). Detta förutsätter att man i en regional kulturplan kan visa hur man kan bidra till att de … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar