Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Vad är strategin för integration i Orsa kommun?

Majoriteten i kommunen har nu haft mer än ett år på sig att ta fram en strategi för hur vi ska arbeta med integration i Orsa kommun och hittills har vi inte sett tillstymmelse till denna strategi. Vi har till kommunen fått 15,4 miljoner för att arbeta med integration och trots att enbart drygt 800 000 kronor av dessa är förbrukade hittills så finns inte den politiska viljan att använda några av dessa pengar till strategiarbetet. För oss Socialdemokrater är integrationen en viktig fråga som bör stå högt upp på prioriteringen för kommunen. Så har det tyvärr inte varit och är fortfarande inte för majoriteten i kommunen. Vi har tagit upp detta ett antal gånger på utskottsmöten och på Kommunstyrelsen, men hittills inte fått något gensvar från den politiska majoriteten. Den plan som hittills har funnits i kommunen är önskemål från de kommunala förvaltningarna om vad man vill göra inom integration för de pengar vi fått. Det finns inget som helst samlat grepp kring dessa frågor. Organisation verkar vara viktigare än att se till att få saker gjorda som behövs göras. Vi kan inte i alla frågor invänta den nya organisationen utan vi måste ha den politiska viljan och förmågan att driva frågor oavsett organisation. För oss Socialdemokrater är integration en sådan politisk fråga där vi ser att Orsa kommun hamnar på efterkälken på grund av att majoriteten inte har den politiska viljan att driva på utvecklingen.

  • Vad vill den politiska majoriteten i Orsa kommun med integrationen?

  • Varför tar det så lång tid att få fram en strategi för integration i Orsa kommun?

 

Marie Olsson

Socialdemokraterna

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.