Motion om införande av arbetsterapeut i skola barnomsorg

Många barn går till skolan idag med oro, ont i magen och en klump i halsen. Normalfungerande barn och ungdomar som skulle må mycket bättre och få skoldagen att fungera med oftast små förändringar och metoder. Det handlar om tydlighet, struktur, tid och förberedelse. Något som alla människor behöver och mår bra av. För barn och ungdom med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) så är det avgörande med tydlighet och struktur för att få livet och skoldagen att fungera. Men tyvärr så har skolan idag för lite kunskap inom NPF och många barn och ungdomar far mycket illa och lyckas inte i skolan. Lyckas man inte i skolan så blir det en rejäl uppförsbacke och mycket onödigt lidande för vår framtid. Våra barn och ungdomar. Det blir också stora kostnader för samhället. Skolan måste bli bättre på att identifiera även dessa i många fall osynliga funktionsnedsättningar. Skolan kan liknas vid en arbetsplats och är på sätt och vis våra barns första ”anställning” och ett steg närmare arbetslivet. Likt ett arbete ställer skolan krav på eleven, men vilka rättigheter för en god arbetsmiljö har våra barn och ungdomar? Arbetsterapeuter kan hjälpa skolan att bli bättre på att tillgodose behov som skolan i dag har svårt att identifiera. Det är bra med tekniska hjälpmedel i skolan men det räcker inte. Pedagoger kan och ska inte ta fulla ansvaret när det gäller anpassning av elevens arbetsmiljö. Varje elev är unik och metoderna behöver anpassas. Fler professioner behöver samarbeta inom och utanför skolan. Vi måste få in fler kompetenser i skolan och en arbetsterapeut utgör här ett värdefullt komplement till pedagogerna. Anpassningar av elevens arbetsmiljö bör göras av en arbetsterapeut vilket innebär att tid frigörs för pedagogerna. Små förändringar för en elev kan påverka en hel klass positivt och arbetsterapeuterna har ett helhetsperspektiv som är mycket bra i samarbetet med skolan.

Jag yrkar därför :

  • Att skolan gör en plan som innehåller fortbildning för skolans och barnomsorgens personal i Orsa kommun inom NPF (neuropsykiska funktionsnedsättningar).
  • Att det in om skolans och barnomsorgens verksamhetsområde anställs arbetsterapeut som kompletterar elevhälsan och specialpedagoger/speciallärarnas kompetens.

Socialdemokraterna

Anders Rosell

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.