Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

Har målen med den nya organisationen uppfyllts?

Det första som den nya politiska majoriteten i Orsa kommun satte igång med var att omorganisera det politiska styret vilket sedan ledde till en omorganisation av förvaltningsorganisationen. Det var bråttom med detta och hittills ha nästan all politisk kraft från majoriteten lagts på omorganisation. Ett av målen för den politiska omorganisationen var att få en tydligare och mer samlad politisk styrning genom att lägga det mesta av den kommunala verksamheten under kommunstyrelsen. Det skulle leda till större tydlighet och bättre samordning.

För omorganisationen på tjänstemannanivå skulle omorganisationen leda till en besparing på 4 miljoner och det sättet som detta skulle uppnås var genom samordning som skulle leda till färre tjänster i kommunen.

  • Är du som kommunstyrelsens ordförande nöjd med resultatet av den politiska omorganisationen?
  • Anser du som kommunstyrelsens ordförande att ni har nått en tydigare politisk styrning med bättre samordning?
  • Hur mycket har kommunen hittills sparat på den nya förvaltningsorganisationen?
  • Hur många färre tjänster är det i den nya organisationen jämfört med den gamla?

Marie Olsson

Socialdemokraterna

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.