Interpellation till Fullmäktiges ordförande 

Om medborgarnas möjlighet att följa den demokratiska processen i kommunfullmäktige.

Interpellationen gäller medborgarnas möjlighet att ta del av den demokratiska processen i kommunens högsta beslutande organ fullmäktige. Fullmäktigesammanträdena har tidigare direktsänds via Orsa.se. Det har också funnits möjlighet att i efterhand titta på sammanträdena på Orsa.se. Under 2016 har inga sammanträden direktsänds eller gjorts tillgängliga i efterhand. Direktsändningarna i Orsa Närradio från fullmäktige brister ofta i ljudkvalité.

• Var har beslut fattats om att webbsändningarna av kommunfullmäktige ska upphöra? 

• Kommer åtgärder att göras för att förbättra kvalitén på sändningarna, samt möjliggöra att medborgarna i efterhand kan ta del av mötena? 

Abdirahman Ahmed Nur 

Socialdemokraterna

Detta inlägg publicerades i Interpellationer. Bokmärk permalänken.